LP/2019/498 Návrh na aktualizáciu vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch a vo vojenských štruktúrach NATO a EÚ a vyslania príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do tohto vojenského zastúpenia

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: OdMV- 25-14/2019-OMPV
Podnet: Článok 86 písm. l) Ústavy SR
Zodpovedná inštitúcia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gajdoš, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Zabezpečenie realizácie vojenského zastúpenia SR v súčinnosti so zahraničnými partnermi.
Posledná zmena: 27.06.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/498
Dátum začiatku MPK: 20.06.2019
Dátum konca MPK: 26.06.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 20.06.2019
Ukončenie štádia: 20.06.2019
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 20.06.2019
Ukončenie štádia: 26.06.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 27.06.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)