LP/2019/496 Zákon o dohľade v oblasti ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Hromadné pripomienky


Pridať
ZÁKON
o dohľade v oblasti ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Autor: Testovací, Michal, JUDr.
Pripomienka k: Celému materiálu
Počet pripomienkovateľov: 3
Pripomienka: Navrhujem návrh zákona prepracovať.