LP/2019/496 Zákon o dohľade v oblasti ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona o dohľade v oblasti ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Legislatívna oblasť: Občianske právo
Ochrana spotrebiteľa
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 18346/2019-2062-36618
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2019
bod B.1 uznesenia vlády SR č. 282/2018
bod B.2 uznesenia vlády SR č. 50/2019 a body č. B.31 a B.32 uznesenia vlády SR č. 51/2019
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiga, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 04.09.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/496
Dátum začiatku MPK: 21.06.2019
Dátum konca MPK: 12.07.2019

Štádia procesu

Začiatok štádia: 20.06.2019
Ukončenie štádia: 21.06.2019
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 21.06.2019
Ukončenie štádia: 12.07.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 13.07.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)