LP/2019/495 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Legislatívna oblasť: Pracovné právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: spis č. 2019/12525-A1810
Podnet: Potreba zosúladiť nariadenie vlády v súvislosti s prijatím zákona č. 138/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zodpovedná inštitúcia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lubyová, Martina
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 07.08.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/495
Dátum začiatku MPK: 02.07.2019
Dátum konca MPK: 23.07.2019
Novelizované predpisy: 341/2004 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 19.06.2019
Ukončenie štádia: 02.07.2019
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 02.07.2019
Ukončenie štádia: 23.07.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 24.07.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)