LP/2019/494 Návrh na organizačné a finančné zabezpečenie podujatí k 30. výročiu Novembra ´89

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: Číslo:MK-3549/2019-320/8994
Podnet: Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2016-2020
Zodpovedná inštitúcia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Laššáková, Ľubica
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: úlohy štátnej reprezentácie
Posledná zmena: 27.06.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/494
Dátum začiatku MPK: 18.06.2019
Dátum konca MPK: 24.06.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 18.06.2019
Ukončenie štádia: 18.06.2019
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 18.06.2019
Ukončenie štádia: 24.06.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 25.06.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)