LP/2019/489 Zákon ktorým sa dopĺňa zákon č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní) v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní) v
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: MK-3427/2019-221/8222
Podnet: Úloha B.2. z uznesenia vlády SR č. 26 z 11. januára 2017
Zodpovedná inštitúcia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Laššáková, Ľubica
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 25.09.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/489
Dátum začiatku MPK: 17.06.2019
Dátum konca MPK: 08.07.2019
Novelizované predpisy: 220/2007 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 17.06.2019
Ukončenie štádia: 17.06.2019
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 17.06.2019
Ukončenie štádia: 08.07.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 09.07.2019
Ukončenie štádia: 25.09.2019
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 25.09.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)