LP/2019/487 Návrh na ratifikáciu Protokolu č. 16 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt medzinárodného práva
Legislatívna oblasť: Medzinárodné orgány a organizácie
Ľudské práva
Všeobecné súdnictvo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 02794/2019/13
Podnet: Na základe bodu C.2. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 546 z 18. septembra 2013 v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 540 z 28. novembra 2018
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gál, Gábor
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 22.07.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/487
Dátum začiatku MPK: 17.06.2019
Dátum konca MPK: 08.07.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 17.06.2019
Ukončenie štádia: 17.06.2019
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 17.06.2019
Ukončenie štádia: 08.07.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 09.07.2019
Ukončenie štádia: 22.07.2019
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 22.07.2019
Ukončenie štádia:
Rokovanie POV SR
Prebieha
Začiatok štádia: 22.07.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Legislatívna rada vlády SR (Legislatívna rada vlády Slovenskej republiky)