LP/2019/48 Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Srbskej republiky o vykonávaní zárobkovej činnosti rodinných príslušníkov členov diplomatických misií a konzulárnych úradov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt medzinárodného práva
Legislatívna oblasť: Medzinárodné právo
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 060195/2018-MEPO-0167324
Podnet: vlastná inicitatíva
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 04.03.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/48
Dátum začiatku MPK: 22.01.2019
Dátum konca MPK: 11.02.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 18.01.2019
Ukončenie štádia: 22.01.2019
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 22.01.2019
Ukončenie štádia: 11.02.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 12.02.2019
Ukončenie štádia: 21.02.2019
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 21.02.2019
Ukončenie štádia: