LP/2019/478 Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 22/2011 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Sociálna pomoc
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 13957/2019–M_OPVA
Podnet: Zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 11.07.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/478
Dátum začiatku MPK: 13.06.2019
Dátum konca MPK: 03.07.2019

Štádia procesu

Začiatok štádia: 13.06.2019
Ukončenie štádia: 13.06.2019
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 13.06.2019
Ukončenie štádia: 03.07.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 04.07.2019
Ukončenie štádia: 11.07.2019
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 11.07.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Rokovanie POV SR
Prebieha
Začiatok štádia: 11.07.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Pracovná komisia pre finančné právo pri MFSR (Stála pracovná komisia pre finančné právo pri Ministerstve financií Slovenskej republiky)