LP/2019/472 Opatrenie Národnej banky Slovenska z ... 2019 o predkladaní výkazov doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou na účely poskytovania informácií Národnej banke Slovenska a európskym orgánom dohľadu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Schvaľovanie ministrom
Rezortné číslo: 100-000-171-038
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: NBS (Národná banka Slovenska)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 25.09.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/472
Dátum začiatku MPK: 12.06.2019
Dátum konca MPK: 02.07.2019
Dátum ukončenia procesu: 25.09.2019

Štádia procesu

Začiatok štádia: 12.06.2019
Ukončenie štádia: 12.06.2019
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 12.06.2019
Ukončenie štádia: 02.07.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 03.07.2019
Ukončenie štádia: 12.08.2019
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Začiatok štádia: 12.08.2019
Ukončenie štádia: 27.08.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 12.08.2019
Ukončenie štádia: 27.08.2019
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 27.08.2019
Ukončenie štádia: 25.09.2019
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 25.09.2019
Ukončenie štádia: 25.09.2019
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)