LP/2019/47 Hodnotenie priorít zahraničnej a európskej politiky Slovenskej republiky v roku 2018 a ich zameranie na rok 2019

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 013954/2019-ANAP-0001255
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 90/2018 zo dňa 21. 02. 2018
bod č. B1
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 08.02.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/47
Dátum začiatku MPK: 18.01.2019
Dátum konca MPK: 31.01.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 18.01.2019
Ukončenie štádia: 18.01.2019
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 18.01.2019
Ukončenie štádia: 31.01.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 01.02.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)