LP/2019/468 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálnych olejov v znení neskorších predpis
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Daňové právo
Spotrebné dane
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: MF/10241/2019-732
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 573 z 13. decembra 2017
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kamenický, Ladislav, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 22.08.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/468
Dátum začiatku MPK: 11.06.2019
Dátum konca MPK: 01.07.2019
Novelizované predpisy: 609/2007 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

98/2004 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 10.06.2019
Ukončenie štádia: 11.06.2019
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 11.06.2019
Ukončenie štádia: 01.07.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 02.07.2019
Ukončenie štádia: 01.08.2019
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 02.08.2019
Ukončenie štádia: 13.08.2019
Začiatok štádia: 14.08.2019
Ukončenie štádia: 21.08.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 01.08.2019
Ukončenie štádia: 22.08.2019
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 22.08.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)