LP/2019/467 Zmena Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014 - 2020, verzia 4.0

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 7237/2019-600
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matečná, Gabriela
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Potreba prerokovania materiálu vládou SR v júni 2019
Posledná zmena: 21.06.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/467
Dátum začiatku MPK: 11.06.2019
Dátum konca MPK: 17.06.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 10.06.2019
Ukončenie štádia: 11.06.2019
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 11.06.2019
Ukončenie štádia: 17.06.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 18.06.2019
Ukončenie štádia: 21.06.2019
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 21.06.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 21.06.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)