LP/2019/466 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Legislatívna oblasť: Pracovné právo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: 13987/2019/OŠS
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Šutaj Eštok, Matúš, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 03.10.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/466
Dátum začiatku MPK: 10.06.2019
Dátum konca MPK: 28.06.2019
Novelizované predpisy: 552/2003 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

553/2003 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

55/2017 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 10.06.2019
Ukončenie štádia: 10.06.2019
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 10.06.2019
Ukončenie štádia: 28.06.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 29.06.2019
Ukončenie štádia: 17.09.2019
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 18.09.2019
Ukončenie štádia: 26.09.2019
Začiatok štádia: 19.09.2019
Ukončenie štádia: 26.09.2019
Začiatok štádia: 26.09.2019
Ukončenie štádia: 03.10.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 17.09.2019
Ukončenie štádia: 03.10.2019
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 03.10.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)