LP/2019/466 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Legislatívna oblasť: Pracovné právo
Aktuálne štádium materiálu: Medzirezortné pripomienkové konanie
Rezortné číslo: 13987/2019/OŠS
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Šutaj Eštok, Matúš, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 19.06.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/466
Dátum začiatku MPK: 10.06.2019
Dátum konca MPK: 28.06.2019
Novelizované predpisy: 55/2017 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

553/2003 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

552/2003 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 10.06.2019
Ukončenie štádia: 10.06.2019
Priebežné zapracovanie pripomienok
Prebieha
Začiatok štádia: 10.06.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Prebieha
Začiatok štádia: 10.06.2019
Ukončenie štádia: 28.06.2019