LP/2019/461 Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 19/2016 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Pozemné komunikácie
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 18886/2019/SCDPK/46404-M
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 05.08.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/461
Dátum začiatku MPK: 12.06.2019
Dátum konca MPK: 02.07.2019
Novelizované predpisy: 19/2016 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 10.06.2019
Ukončenie štádia: 12.06.2019
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 12.06.2019
Ukončenie štádia: 02.07.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 03.07.2019
Ukončenie štádia: 05.08.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 05.08.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Rokovanie POV SR
Prebieha
Začiatok štádia: 05.08.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Stála pracovná komisia pre technické právne predpisy pri MPSR (Stála pracovná komisia pre technické právne predpisy pri Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)