LP/2019/46 Zákon z ............... 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov
Legislatívna oblasť: Podpora výstavby
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 05690/2019/SBPMR
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 20.03.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/46
Dátum začiatku MPK: 07.02.2019
Dátum konca MPK: 27.02.2019
Novelizované predpisy: 150/2013 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

182/1993 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 18.01.2019
Ukončenie štádia: 07.02.2019
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 07.02.2019
Ukončenie štádia: 27.02.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 28.02.2019
Ukončenie štádia: 20.03.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 20.03.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)