LP/2019/459 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Novela zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Daňové právo
Správa daní
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: MF/007409/2019-77
Podnet: Vlastná iniciatíva
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kamenický, Ladislav, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 14.08.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/459
Dátum začiatku MPK: 07.06.2019
Dátum konca MPK: 27.06.2019
Novelizované predpisy: 78/1992 Zb. Prevziať pdf Prevziať pdf

563/2009 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

289/2008 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 07.06.2019
Ukončenie štádia: 07.06.2019
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 07.06.2019
Ukončenie štádia: 27.06.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 28.06.2019
Ukončenie štádia: 12.07.2019
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 12.07.2019
Ukončenie štádia: 01.08.2019
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 01.08.2019
Ukončenie štádia: 08.08.2019
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 08.08.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie POV SR
Prebieha
Začiatok štádia: 08.08.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Hospodárska a sociálna rada SR (Hospodárska a sociálna rada SR)
Rokovanie POV SR
Prebieha
Začiatok štádia: 08.08.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Legislatívna rada vlády SR (Legislatívna rada vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 14.08.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)