LP/2019/458 Návrh Národnej správy Slovenskej republiky spracovanej v zmysle Dohovoru o jadrovej bezpečnosti

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 3824/2019
Podnet: na základe uznesenia vlády SR č. 274/2017 zo dňa 7. júna 2017
bod B.2
Zodpovedná inštitúcia: ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiaková, Marta, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 20.06.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/458
Dátum začiatku MPK: 06.06.2019
Dátum konca MPK: 19.06.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 06.06.2019
Ukončenie štádia: 06.06.2019
Vlastník aktivity: ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 06.06.2019
Ukončenie štádia: 19.06.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 20.06.2019
Ukončenie štádia: 20.06.2019
Vlastník aktivity: ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 20.06.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)