LP/2019/457 Návrh na vydanie súhlasu vlády SR so zmenou účelu použitia nevyčerpaných kapitálových výdavkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov v kapitole Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 13105/2019-2110-32933
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiga, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 12.07.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/457
Dátum začiatku MPK: 27.06.2019
Dátum konca MPK: 11.07.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 06.06.2019
Ukončenie štádia: 27.06.2019
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 27.06.2019
Ukončenie štádia: 11.07.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 12.07.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)