LP/2019/455 Návrh národného protikorupčného programu Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 14278-5855/2019/SPKKM
Podnet: Úloha B.5 uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 585 z 12. decembra 2018
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Šutaj Eštok, Matúš, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 28.06.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/455
Dátum začiatku MPK: 07.06.2019
Dátum konca MPK: 20.06.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 06.06.2019
Ukončenie štádia: 06.06.2019
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 07.06.2019
Ukončenie štádia: 20.06.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 21.06.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)