LP/2019/45 Správa o stave a výsledkoch ekonomickej diplomacie za rok 2018

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: Číslo: 032863/2019-POCE-0004015
Podnet: Uznesenie vlády č. 242/2018/B2 z 23. mája 2018
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: V zmysle č.10 ods. 7 Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR ( schválený ÚV 512/2001) skracujeme lehotu MPK na 5 pracovných dní vzhľadom na skutočnosť, že materiál je faktograficko-informačného charakteru.
Posledná zmena: 29.01.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/45
Dátum začiatku MPK: 18.01.2019
Dátum konca MPK: 24.01.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 18.01.2019
Ukončenie štádia: 18.01.2019
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 18.01.2019
Ukončenie štádia: 24.01.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 25.01.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)