LP/2019/447 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Pred publikovaním materiálu
Rezortné číslo: 13926/2019-M_OPVA
Podnet: § 5 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: účinnosť opatrenia od 1. júla 2019.
Posledná zmena: 18.06.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/447
Dátum začiatku MPK: 03.06.2019
Dátum konca MPK: 11.06.2019

Štádia procesu

Začiatok štádia: 03.06.2019
Ukončenie štádia: 03.06.2019
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 03.06.2019
Ukončenie štádia: 11.06.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 12.06.2019
Ukončenie štádia: 12.06.2019
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 12.06.2019
Ukončenie štádia: 13.06.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 12.06.2019
Ukončenie štádia: 13.06.2019
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 13.06.2019
Ukončenie štádia: 18.06.2019
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 18.06.2019
Ukončenie štádia: 18.06.2019
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 18.06.2019
Ukončenie štádia: