LP/2019/444 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách alebo v školských zariadeniach

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Legislatívna oblasť: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 6869/2019-410
Podnet: úloha č. 1 na mesiac júl z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2019
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matečná, Gabriela
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Naliehavosť v termíne vyplývajúca z nadobudnutia účinnosti návrhu 1. augusta 2019 a nadchádzajúcej letnej prestávky v rokovaniach vlády SR. Je potrebné, aby Pôdohospodárska platobná agentúra mohla čo najskôr príslušným dodávateľom a distribútorom mliečnych výrobkov alebo ovocia a zeleniny schváliť poskytovanie pomoci na dodávanie alebo distribúciu návrhom nariadenia doplnených školských mliečnych výrobkov žiakom v školskom roku 2019/2020 alebo na dodávanie návrhom nariadenia doplnených druhom školského ovocia a zeleniny žiakom v školskom roku 2019/2020 ešte pred tým, ako na zabezpečovanie týchto činností začnú podávať svoje žiadosti o pridelenie maximálnej výšky pomoci.
Posledná zmena: 23.07.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/444
Dátum začiatku MPK: 31.05.2019
Dátum konca MPK: 10.06.2019

Štádia procesu

Začiatok štádia: 31.05.2019
Ukončenie štádia: 31.05.2019
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 31.05.2019
Ukončenie štádia: 10.06.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 11.06.2019
Ukončenie štádia: 12.06.2019
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 23.07.2019
Ukončenie štádia: 23.07.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 12.06.2019
Ukončenie štádia: 23.07.2019
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 23.07.2019
Ukončenie štádia: 23.07.2019
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 23.07.2019
Ukončenie štádia: