LP/2019/443 Akčný plán Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2019 - 2020

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: KM-OPVA-2019/005154
Podnet: Úloha B.19. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 105/2017
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Saková, Denisa, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 20.06.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/443
Dátum začiatku MPK: 31.05.2019
Dátum konca MPK: 13.06.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 31.05.2019
Ukončenie štádia: 31.05.2019
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 31.05.2019
Ukončenie štádia: 13.06.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 14.06.2019
Ukončenie štádia: 17.06.2019
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 17.06.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)