LP/2019/433 Návrh na účasť delegácie Slovenskej republiky na 63. zasadnutí Generálnej konferencie Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni konanej v dňoch 16. - 20. septembra 2019

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 3259/2019
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiaková, Marta, Ing.
Ďalší predkladatelia: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 14.06.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/433
Dátum začiatku MPK: 30.05.2019
Dátum konca MPK: 12.06.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 30.05.2019
Ukončenie štádia: 30.05.2019
Vlastník aktivity: ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 30.05.2019
Ukončenie štádia: 12.06.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 13.06.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)