LP/2019/432 Informácia o celkovom štatistickom vyhodnotení procesu verejného obstarávania za rok 2018

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 8787-P/2019
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 228 zo 7. marca 2001
Zodpovedná inštitúcia: ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie)
Zodpovedný predkladateľ: Hlivák, Miroslav, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 30.05.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/432

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 30.05.2019
Ukončenie štádia: 30.05.2019
Vlastník aktivity: ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 30.05.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 30.05.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)