LP/2019/43 Riadne predbežné stanovisko k návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica Rady 2006/112/ES, pokiaľ ide o ustanovenia týkajúce sa predaja tovaru na diaľku a určitých domácich dodaní tovaru a návrhu vykonávacieho nariadenia Rady, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 282/2011, pokiaľ ide o dodania tovaru alebo poskytovania služieb uľahčované elektronickými rozhraniami a osobitné úpravy pre zdaniteľné osoby, ktoré poskytujú služby nezdaniteľným osobám, uskutočňujú predaj tovaru na diaľku a určité domáce dodania tovaru

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Daň z pridanej hodnoty
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: MF/8167/2019-731
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 627/2013
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 04.02.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/43
Dátum začiatku MPK: 18.01.2019
Dátum konca MPK: 31.01.2019
Dátum ukončenia procesu: 04.02.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 18.01.2019
Ukončenie štádia: 18.01.2019
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 18.01.2019
Ukončenie štádia: 31.01.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 01.02.2019
Ukončenie štádia: 04.02.2019
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 04.02.2019
Ukončenie štádia: 04.02.2019
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 04.02.2019
Ukončenie štádia: 04.02.2019
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)