LP/2019/429 Zmena operačného programu Výskum a inovácie na programové obdobie 2014 – 2020, verzia 6.0

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 2019/10655:3-A1440
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lubyová, Martina
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Potreba prerokovania materiálu vládou SR v júni 2019
Posledná zmena: 06.06.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/429
Dátum začiatku MPK: 30.05.2019
Dátum konca MPK: 05.06.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 29.05.2019
Ukončenie štádia: 30.05.2019
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 30.05.2019
Ukončenie štádia: 05.06.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 06.06.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)