LP/2019/421 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1481)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Poslanecký návrh - zákon
Legislatívna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 13935/2019-M_OPVA
Podnet: Poslanecký návrh zákona
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 18.07.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/421
Dátum začiatku MPK: 03.06.2019
Dátum konca MPK: 11.06.2019
Dátum ukončenia procesu: 18.07.2019
Novelizované predpisy: 5/2004 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

461/2003 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 28.05.2019
Ukončenie štádia: 03.06.2019
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 03.06.2019
Ukončenie štádia: 11.06.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 12.06.2019
Ukončenie štádia: 13.06.2019
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 13.06.2019
Ukončenie štádia: 18.07.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 13.06.2019
Ukončenie štádia: 18.07.2019
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 18.07.2019
Ukončenie štádia: 18.07.2019
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)