LP/2019/42 Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o hodnotách výstrojných súčastí pre príslušníkov Policajného zboru na výkon služby v roku 2019

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Súvisiaci proces: Predbežná informácia k návrhu opatrenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o hodnotách výstrojných súčastí pre príslušníkov Policajného zboru na výkon služby v roku 2019.
Legislatívna oblasť: Polícia, Zväz väzenskej a justičnej stráže
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: KM-OBL-5/2019
Podnet: § 129 ods. 8 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru
Slovenskej informačnej služby
Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Saková, Denisa, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: z dôvodu termínu nadobudnutia účinnosti opatrenia
Posledná zmena: 05.02.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/42
Dátum začiatku MPK: 16.01.2019
Dátum konca MPK: 29.01.2019

Štádia procesu

Začiatok štádia: 16.01.2019
Ukončenie štádia: 16.01.2019
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 16.01.2019
Ukončenie štádia: 29.01.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 30.01.2019
Ukončenie štádia: 04.02.2019
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 05.02.2019
Ukončenie štádia: 05.02.2019
Začiatok štádia: 05.02.2019
Ukončenie štádia: 05.02.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 04.02.2019
Ukončenie štádia: 05.02.2019
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Prebieha
Začiatok štádia: 05.02.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)