LP/2019/417 Správa o výkone práv akcionára v akciových spoločnostiach so 100% majetkovou účasťou štátu v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky za rok 2018

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: S09045-2019-OZZAP
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 360
úloha B.1.
z 3. júla 2013
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kalavská, Andrea, doc. MUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 13.06.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/417
Dátum začiatku MPK: 28.05.2019
Dátum konca MPK: 10.06.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 27.05.2019
Ukončenie štádia: 28.05.2019
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 28.05.2019
Ukončenie štádia: 10.06.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 11.06.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)