LP/2019/416 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Legislatívna oblasť: Obchodné právo
Občianske právo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: 37436/2019-110
Podnet: Úloha B.1. a B.2. z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 167 z 20. apríla 2018
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gál, Gábor
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 04.12.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/416
Dátum začiatku MPK: 03.06.2019
Dátum konca MPK: 21.06.2019
Novelizované predpisy: 346/2018 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

40/1964 Zb. Prevziať pdf Prevziať pdf

431/2002 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

147/1997 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

71/1992 Zb. Prevziať pdf Prevziať pdf

213/1997 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

34/2002 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

161/2015 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

7/2005 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

83/1990 Zb. Prevziať pdf Prevziať pdf

455/1991 Zb. Prevziať pdf Prevziať pdf

513/1991 Zb. Prevziať pdf Prevziať pdf

530/2003 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

595/2003 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 27.05.2019
Ukončenie štádia: 03.06.2019
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 03.06.2019
Ukončenie štádia: 21.06.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 22.06.2019
Ukončenie štádia: 04.12.2019
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Začiatok štádia: 04.12.2019
Ukončenie štádia: 04.12.2019
Začiatok štádia: 04.12.2019
Ukončenie štádia: 04.12.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 04.12.2019
Ukončenie štádia: 04.12.2019
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 04.12.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)