LP/2019/415 Návrh Akčného plánu digitálnej transformácie Slovenska na roky 2019-2022

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 004080/2019/oINT
Podnet: Uznesenie Vlády SR k návrhu Stratégie digitálnej transformácie Slovenska 2030 - UV-12218/2019
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Raši, Richard
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 20.06.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/415
Dátum začiatku MPK: 24.05.2019
Dátum konca MPK: 06.06.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 24.05.2019
Ukončenie štádia: 24.05.2019
Vlastník aktivity: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 24.05.2019
Ukončenie štádia: 06.06.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 07.06.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)