LP/2019/412 Návrh optimalizácie siete zastupiteľských úradov Slovenskej republiky v krajinách južného Kaukazu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 056783/2019-3TEO-0079130
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 590/2018
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 21.06.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/412
Dátum začiatku MPK: 27.05.2019
Dátum konca MPK: 07.06.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 24.05.2019
Ukončenie štádia: 27.05.2019
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 27.05.2019
Ukončenie štádia: 07.06.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 08.06.2019
Ukončenie štádia: 21.06.2019
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 21.06.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)