LP/2019/410 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 490/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podpore obnoviteľných zdrojov energie, vysoko účinnej kombinovanej výroby a biometánu v znení vyhlášky č. 80/2015 Z. z.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Súvisiaci proces: Návrh vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 490/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podpore obnoviteľných zdrojov energie, vysoko účinnej kombinovanej výroby a
Legislatívna oblasť: Správne právo
Finančné právo
Energetika a priemysel
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 14450-2019-BA
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Zodpovedný predkladateľ: JAHNÁTEK, Ľubomír, prof. Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 18.09.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/410
Dátum začiatku MPK: 24.05.2019
Dátum konca MPK: 13.06.2019
Novelizované predpisy: 490/2009 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 24.05.2019
Ukončenie štádia: 24.05.2019
Vlastník aktivity: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 24.05.2019
Ukončenie štádia: 13.06.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 14.06.2019
Ukončenie štádia: 28.08.2019
Vlastník aktivity: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Začiatok štádia: 28.08.2019
Ukončenie štádia: 18.09.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 28.08.2019
Ukončenie štádia: 18.09.2019
Vlastník aktivity: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 18.09.2019
Ukončenie štádia: 18.09.2019
Vlastník aktivity: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 18.09.2019
Ukončenie štádia: 18.09.2019
Vlastník aktivity: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 18.09.2019
Ukončenie štádia: