LP/2019/409 Zabezpečenie Ôsmej konferencie ministrov Forest Europe

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Lesy a lesné hospodárstvo
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: 6404/2019-700
Podnet: iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matečná, Gabriela
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 29.10.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/409
Dátum začiatku MPK: 24.05.2019
Dátum konca MPK: 06.06.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 24.05.2019
Ukončenie štádia: 24.05.2019
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 24.05.2019
Ukončenie štádia: 06.06.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 07.06.2019
Ukončenie štádia: 29.10.2020
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 29.10.2020
Ukončenie štádia: 29.10.2020
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Prebieha
Začiatok štádia: 29.10.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)