LP/2019/408 Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020, verzia 5.0

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 2280/2019-921
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matečná, Gabriela
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 08.06.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/408
Dátum začiatku MPK: 27.05.2019
Dátum konca MPK: 07.06.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 24.05.2019
Ukončenie štádia: 27.05.2019
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 27.05.2019
Ukončenie štádia: 07.06.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 08.06.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)