LP/2019/406 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Účtovníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: MF/011202/2019-74
Podnet: Uznesenie vlády č. 50/2019
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kamenický, Ladislav, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 20.08.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/406
Dátum začiatku MPK: 24.05.2019
Dátum konca MPK: 13.06.2019

Štádia procesu

Začiatok štádia: 24.05.2019
Ukončenie štádia: 24.05.2019
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 24.05.2019
Ukončenie štádia: 13.06.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 14.06.2019
Ukončenie štádia: 07.08.2019
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 08.08.2019
Ukončenie štádia: 20.08.2019
Začiatok štádia: 08.08.2019
Ukončenie štádia: 20.08.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 07.08.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 20.08.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)