LP/2019/405 Návrh rozhodnutia o prevode časti majetkovej účasti štátu na podnikaní obchodnej spoločnosti Letisková spoločnosť Žilina, a.s. odplatným prevodom na Žilinský samosprávny kraj

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: 16994/2019-2060
Podnet: Bod B.2. uznesenia vlády SR č. 56 zo 6. februára 2019
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiga, Peter, Ing.
Ďalší predkladatelia: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Termín vyplývajúci z uznesenia vlády č. 56/2019.
Posledná zmena: 07.07.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/405
Dátum začiatku MPK: 24.05.2019
Dátum konca MPK: 03.06.2019
Dátum ukončenia procesu: 07.07.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 24.05.2019
Ukončenie štádia: 24.05.2019
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 24.05.2019
Ukončenie štádia: 03.06.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 04.06.2019
Ukončenie štádia: 21.11.2019
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 21.11.2019
Ukončenie štádia: 21.11.2019
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 21.11.2019
Ukončenie štádia: 07.07.2020
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)