LP/2019/400 Vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 567/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, v znení vyhlášky č. 332/2018 Z. z.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Súvisiaci proces: Návrh vyhlášky Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 567/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, v znení vyhláš
Legislatívna oblasť: Správne právo
Priemyselné právo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 00731/2019/63
Podnet: vlastná iniciatíva
Zodpovedná inštitúcia: ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Messinger, Richard, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 17.06.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/400
Dátum začiatku MPK: 24.05.2019
Dátum konca MPK: 13.06.2019
Novelizované predpisy: 567/2009 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 23.05.2019
Ukončenie štádia: 23.05.2019
Vlastník aktivity: ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 24.05.2019
Ukončenie štádia: 13.06.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 14.06.2019
Ukončenie štádia: 14.06.2019
Vlastník aktivity: ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 14.06.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky)
Rokovanie POV SR
Prebieha
Začiatok štádia: 17.06.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Stála pracovná komisia pre technické právne predpisy pri MPSR (Stála pracovná komisia pre technické právne predpisy pri Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)