LP/2019/40 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Životné prostredie
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 4473/2019-9.1
Podnet: PLÚV na rok 2019
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 05.04.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/40
Dátum začiatku MPK: 24.01.2019
Dátum konca MPK: 13.02.2019
Novelizované predpisy: 414/2012 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 16.01.2019
Ukončenie štádia: 24.01.2019
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 24.01.2019
Ukončenie štádia: 13.02.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 14.02.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)