LP/2019/4 Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) a o zmene a doplnení
Legislatívna oblasť: Informácie a informačný systém
Správne právo
Obyvateľstvo a občianstvo
Zdravotníctvo
Právo sociálneho zabezpečenia
Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 2081/2019/oLVPA-25
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2019
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Raši, Richard
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 18.04.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/4
Dátum začiatku MPK: 04.02.2019
Dátum konca MPK: 22.02.2019
Novelizované predpisy: 177/2018 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 07.01.2019
Ukončenie štádia: 04.02.2019
Vlastník aktivity: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 04.02.2019
Ukončenie štádia: 22.02.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 23.02.2019
Ukončenie štádia: 18.04.2019
Vlastník aktivity: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 18.04.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)