LP/2019/399 Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a o zmene zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Legislatívna oblasť: Kultúra
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: MK-210/2019-130/6742
Podnet: Bod B.6. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 153/2017
Zodpovedná inštitúcia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Laššáková, Ľubica
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 28.06.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/399
Dátum začiatku MPK: 23.05.2019
Dátum konca MPK: 12.06.2019

Štádia procesu

Začiatok štádia: 23.05.2019
Ukončenie štádia: 23.05.2019
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 23.05.2019
Ukončenie štádia: 12.06.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 13.06.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)