LP/2019/398 Nariadenie vlády Slovenskej republiky ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 377/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Legislatívna oblasť: Veterinárna starostlivosť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 6936/2019-410
Podnet: výzva Európskej komisie č. 2018/2160
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matečná, Gabriela
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Odstránenie nedostatkov transpozície v súlade s výzvu Európskej komisie č. 2018/2160 zo dňa 19. 7. 2018 na potrebu úplnej transpozície Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/63/EÚ z 22. septembra 2010 o ochrane zvierat používaných na vedecké účely.
Posledná zmena: 01.06.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/398
Dátum začiatku MPK: 23.05.2019
Dátum konca MPK: 31.05.2019
Novelizované predpisy: 377/2012 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 23.05.2019
Ukončenie štádia: 23.05.2019
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 23.05.2019
Ukončenie štádia: 29.05.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 01.06.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)