LP/2019/396 návrh Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií na vydanie ústavného zákona, ktorý sa mení ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (tlač 1443)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Poslanecký návrh - ústavný zákon
Legislatívna oblasť: Ústavné právo
Obchodné právo
Pracovné právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 39952/2019/110
Podnet: Na základe § 70 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gál, Gábor
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 07.06.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/396
Dátum začiatku MPK: 29.05.2019
Dátum konca MPK: 06.06.2019

Štádia procesu

Začiatok štádia: 22.05.2019
Ukončenie štádia: 29.05.2019
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 29.05.2019
Ukončenie štádia: 06.06.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 07.06.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)