LP/2019/395 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 29/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o alternatívnom autentifikátore

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: KM-OLVS-64/2019
Podnet: § 59 ods. 2 písm. a) až c) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Saková, Denisa, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 12.06.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/395
Dátum začiatku MPK: 22.05.2019
Dátum konca MPK: 11.06.2019

Štádia procesu

Začiatok štádia: 22.05.2019
Ukončenie štádia: 22.05.2019
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 22.05.2019
Ukončenie štádia: 11.06.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 12.06.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)