LP/2019/391 Zákon - Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 09487/2019/SCDPK//40208-M
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády na rok 2019 schválený uznesením vlády Slovenskej republiky č. 607/2018 zo dňa 19. 12. 2018
Zodpovedná inštitúcia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 11.06.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/391
Dátum začiatku MPK: 21.05.2019
Dátum konca MPK: 10.06.2019
Novelizované predpisy: 106/2018 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 21.05.2019
Ukončenie štádia: 21.05.2019
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 21.05.2019
Ukončenie štádia: 10.06.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 11.06.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)