LP/2019/39 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/2015 Z. z. o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: MK-2858/2019-110/5397
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády na rok 2019
Zodpovedná inštitúcia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Laššáková, Ľubica
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 17.04.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/39
Dátum začiatku MPK: 25.01.2019
Dátum konca MPK: 14.02.2019
Novelizované predpisy: 516/2008 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 16.01.2019
Ukončenie štádia: 25.01.2019
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 25.01.2019
Ukončenie štádia: 14.02.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 15.02.2019
Ukončenie štádia: 12.04.2019
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 12.04.2019
Ukončenie štádia: 17.04.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 12.04.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 17.04.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)