LP/2019/388 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 570/2007 Z. z., ktorou sa ustanovuje minimálny rozsah a požiadavky horských aktivít, obsah tém a rozsah vstupného testu, osobitnej odbornej prípravy, podrobnosti o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti a náležitosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon horskej vodcovskej činnosti

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: KM-OLVS-78/2019
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Saková, Denisa, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 09.07.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/388
Dátum začiatku MPK: 20.05.2019
Dátum konca MPK: 07.06.2019

Štádia procesu

Začiatok štádia: 20.05.2019
Ukončenie štádia: 20.05.2019
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 20.05.2019
Ukončenie štádia: 07.06.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 08.06.2019
Ukončenie štádia: 19.06.2019
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 19.06.2019
Ukončenie štádia: 19.06.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 19.06.2019
Ukončenie štádia: 19.06.2019
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 19.06.2019
Ukončenie štádia: 09.07.2019
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 09.07.2019
Ukončenie štádia: 09.07.2019
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 09.07.2019
Ukončenie štádia: