LP/2019/387 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Metrológia a skúšobníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: UNMS/01196/2019-300
Podnet: Vlastná iniciatíva
Zodpovedná inštitúcia: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Pavlis, Pavol, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 25.06.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/387
Dátum začiatku MPK: 31.05.2019
Dátum konca MPK: 20.06.2019
Novelizované predpisy: 505/2009 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 20.05.2019
Ukončenie štádia: 30.05.2019
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 31.05.2019
Ukončenie štádia: 20.06.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 21.06.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)